Wā Mātau Akoranga - Our Learning

Ngā Āheinga Matua/Key Competencies

All students develop a range of competencies and capacities as described in conjunction with Te Marautanga o Aotearoa, Te Hapori Matatū (NZ Teachers Council) and input from Ngā Kaimahi me te Hapori o Te Kura o Te Teko. At various stages of a students' time at kura, they will experience, learn and be involved with the following skills, attitudes and pumanawa:

Manaakitanga Hospitality

Whakapono Belief

Hūmārie Humility

Mana Honour

Whakahī Pride

Whakaurunga Inclusion

Kawatau Tiketike High Expectations

Te Tiriti o Waitangi

Manawaroa Resilience

Aroha Compassion/Care

Mana Motuhake Autonomy

Rangimārie Peace

Whakakaupapa Coherence

Manawanui Wisdom

Arotahinga Anamata Future Focus

Ako Learning to Learn

Mahi ā-Hapori Community Engagement

Auaha Creativity

Tumanako Hope

Whanaungatanga Relationships

Ngākau Pono Integrity

Matakitenga Vision

Tūrehurehu Abstract

Māia Courage

Ahurea Whakaehu Cultural Diversity

Arotahinga Anamata Future Focus

Te Whakataukī ā Te Kura o Te Teko

"Tauaki te tū, taiki te rere, Ōkōrero kia mau"

Whakapā mai / Contact Us
Phone: 07 322 8442
Email: admin@teteko.school.nz
Wāhi Noho / Physical Address
24 Te Teko Road
P O Box 5, TE TEKO, 3167
Ngā Wāhanga 2021 / Term Dates
Term 1 Wednesday, 3 February to Friday, 16 AprilTerm 2 Monday 3 May to Friday, 9 JulyTerm 3 Monday 26 July to Friday 1 OctoberTerm 4 Monday 18 October to Friday 17 December

Ngā Hāora /Hours
Office Hours: 8.50am – 2.30pm
Monday to Friday 8.50am to 2.30pmInterval 11.00am-11.30amLunch 1.00pm-1.30pm