He Tauparapara nā Noki Te Poono Hai Mihi mā Te Kura o Te Teko

E noho ana au i te whatitoka o tōku whare a Te Ao Hou

Ka titiro ki te awa kōrero ō Rangitaiki

Ka rere arorangi au ki uta rā

Ko Waiparapara, ko Tuariki, ko Te Wairereahiahi ko Te Tāwera

Kia tau iho ki runga i te tihi o Putauaki

ki te kanohi titiro ō Ngāti Awa

E hāngai tonu taku hāere ki te riu o Kawerau

Mihi iho ana ki ngā tīpuna whare ki a Te Aotahi, ko Tama Tohutohu

Ko Te Rautahi, te kete poutama o Tūwharetoa

Neke whakararo atu ki te take rā o te maunga o Tūkoiro

kai raro ko Tohia-o-te-rangi

Ko ngā tīpuna whare, ko Waitaha-ariki-kore me Hine-te-ariki

Ko Te Ōmeka e

Kātahi koe ka porotiti kia whiti atu i te awa ki Hahuru ko Hinemotu

Whakamau tonu tō rere kia tae atu ki Whakapaukōrero

Kai raro ko Umutahi, ko Te Rama Apakura

te pūtake tipuna Rangiaohia ki a Rakauheketara Ko Ngāti Rangitihi

Huri tō kanohi ki te wahapū ō Tarawera ki Te Awa o Te Atua

Ki Oniao te tipuna whare ki a Tūwharetoa

e tū mokemoke ana

Hoki kōmuri mai tō hāere kia tae ki ngā pakitara ō Hākai-atua ki Kōkōhīnau

Tau rawa iho ki runga ō te maihi Ō’Ruataupare ko Waipunaarangi

me Te Ngawari ō Rangimuaiho, ko Te Pahīpoto e

Kātahi ka porotiti kia tae atu ki Hekerangi

Kai te taha whakaroto ko ngā tīpuna whare ko Uiraroa, Hinerauhuia, ko Tauwhitu - Ngāi Tamawera

Kai waho iti mai ko Tūteao, Te Whakaruru-mai-o-te-rangi ki a Ngā Maihi

Kai tua iti atu ko Ruaihona, ko Mahanga-i-te-rangi

Ko Ngāi Tamaoki, Ngāti Tarāwhai

Ka rere ake ki Te Māpou

Ko te nohoanga ō te ihi, o te mana, o te tapū, o Ngāti Hamua

Ko Putauaki te maunga, ko Rangitāiki te awa

Ko Ngāti Awa te iwi, ko Mataatua te waka

Ko Rongotangiawa te whare tipuna, ko Te Kiriwera hana te wharekai

Ko Te Rāhui te papa

Te Haahi Te Kooti Rikirangi te whakapono,

Ko Ngāti Awa ki Whakatāne, ko Ngāti Awa ki Rangitaiki

Ko Ngāti Awa ki Te Awa o te Atua

Tihei Mauri Ora!

Koinei te tauparapara i homaihia e te koroua a Noki Te Poono i te tau 2003, kia tohua atu ai ngā marae me ngā hapū ō Ngāti Awa ki Rangitaiki.  He koroua kaha ki te hāpai i ngā mahi katoa ā tēnei kura, ki te hari hoki i ngā karakia o te Haahi Ringatū i roto o te kura, i a ia e ora ana.  E koro, hoki wairua mai ki te āwhina i a mātau ngā mokopuna o te kura nei hei hikoi i ngā tapuwae ā kui mā, a koro mā, hei taka anō hoki i te ara e anga ai ki mua.  E kore rawa mātau e warewaretia

Te Whakataukī ā Te Kura o Te Teko

"Tauaki te tū, taiki te rere, Ōkōrero kia mau"

Whakapā mai  / Contact Us 
Phone:    07 322 8442 
Email: admin@teteko.school.nz
Wāhi Noho / Physical Address 
24 Te Teko Road
P O Box 5, TE TEKO, 3167 
Ngā Wāhanga 2023  Term Dates

Term 1  Tuesday, 31 January -Thursday, 6 April
Term 2  ​​​​​​​Monday, 24 April-Friday-30 JuneTerm 3  ​​​​​​​Monday, 17July to Friday-22 SeptemberTerm 4  Monday,  9 October-Wednesday, 14 December 
Ngā Hāora /Hours 
Office Hours:       8.50am –       2.30pm
Monday to Friday   8.50am to       2.30pmInterval        11.00am-       11.30amLunch       1.00pm-       1.30pm