Ngā Tumuaki Principals

Tumuaki

Principal

Kiri Henry Dip. Tch, B.MS, PG.Dip MEd, M. Ed. Led

Iwi:  Ngāti Awa/Te Rarawa

Years teaching: 18

I pakeke mai i a au i ngā pāpāringa o Te Rangitaiki i te taha i ōku tīpuna.  I haere hoki a au ki tēnei kura i ngā tau 1976 - 1983, ā, i hoki mai i te tau 2000 hai kaiārahi i te reo.  Nō te tau 2006 i whakatūhia te taha rumaki ki te kura nei, ā, ko au te kaiako tuatahi e whakaako ana i ngā tamariki tau 2/3.  Ināianei kua rahi ngā tamariki rumaki, ā, kua roa nei te wā ka mahi au ki te kura.  Kua huri hoki au hai tumuaki kura ināianei.

Kua huri te ao e mōhio whānui nei i a tātau me ngā āhuatanga o ēnei wā.  Ko te wawata, ka āhei ngā tamariki katoa ki te putanga ihu kia tae rānō i a rātau ki te karamatamata - ahakoa te aha.  Mā mātau o te kura e whāngai i a rātau ki te mātauranga kia tutuki i ngā hiahia me ō rātau wawata katoa.

Tumuaki Tuarua 

Deputy Principal

Takahi-kura Burgess B.MEd, B. MPA

Māngai ā-Kaimahi Poari Matua Staff Representative to the Board

Kaikōtuitui Student Achievement & Curriculum Design 

Iwi: Ngāti Awa

Years teaching: 18

Ko Ngāti Awa te iwi, ko Te Pahīpoto te hapū. Nō Te Teko ahau.  14 tau au e mahi ana i tēnei kura ki te taha Rumaki, ā, i tēnei wā kua noho au ki te turanga o te Tumuaki Tuarua hei kaikōtuitui i te whakaako me te whakapakari i te marau ā kura - Te Aka Matua o Te Kura o Te Teko.  Ko ōku wawata kia tū pakari ai ngā ākonga ki roto i tēnei ao hurihuri, i runga anō i te whakaaro - "Ko au ko Te Teko, ko Te Teko ko au." 

Ngā Kaiako Teachers

Te Homai Tukiri Dip. Tch

Tieke SENCO (Special Education Needs Co-Ordinator) 

Iwi: Ngāti Awa/Tainui

Years teaching: 24

Kia ora koutou katoa,

I tīmata i a au taku huarahi kaiako ki tēnei kura.  Whaimuri atu, he kaiako au i te kura o Etikamu me Matatā hoki.  Tēnā, i taku haerenga atu ki Ahitereiria i te tau 2006, i whai tonu au i te mahi kaiako i Melbourne me Brisbane mō ngā tau 13.  I reira, i whakaako au ki ngā tamariki nō te ao whānui, heoi anō i taku hokinga mai ki te wā kainga, waimaria i whiwhi mahi anō a au ki tē kura nei. Tokotoru waku tama. Ko tōku tino wawata mō ngā tamariki katoa e whakaakohia e au, kia mōhio ai ko wai rātau, nō hea rātau me ngā kōwae whakaheke - kia kore ai e warewaretia he taonga tuku iho rātau katoa.  Mai i ōku waka a Mataatua me Tainui, mauri ora ki a tātau katoa!

Makuini Thrupp B.MEd 


Kaiako: Ruma 3 - Rumaki 

Tau  2/3

Iwi:  Ngāi Tūhoe

Years teaching: 1 (Beginning Teacher)

Hiki nuku hiki rangi ki te tautara o Parekohe he maunga tū tonu e

Tauheke atu ki Ohinemataroa te wai kaukau o ngā mātua tipuna

Kia tū tangata whenua ahau ki tōku marae ko Waikirikiri

Kia nōhia taku whare tipuna Toi-kai-rākau tū tonu, tū tonu

Te tari o te ora Kura-i-mōnoa tēna koe

Hāmua taku mana, taku ihi

Mātaatua Tawharautia

Tūhoe moumou kai, mōumou taonga, mōumou tangata ki te pō

Tēna tātau,  ko Makuini Thrupp ahau, i pakeke mai au i te whārua o Ruatoki.

Koinei taku tau tuatahi hei kura māhita ki kōnei ki Te Teko. Ko au te kaiako mō ngā tau 2 o te taha rūmaki. Heoi anō ēhara au i te tangata tauhou ki tēnei kura, i ngā tau e toru kua pahure nōku te waimarie i whakāe te kura nei kia kuhu mai au ki te whakaoti i taku tohu ako paetahi. Mai reira i tū ahau hai kairīwhi, kātahi i riro i ahau te tūnga kaiako mō ngā Tau 2. 

Ko tōku hiahia mō tēnei tau me ngā tau kei mua i ahau, he whāngai i tō tātau reo rangatira ki o tātau tamariki, mokopuna ia rā, ia ra, kia tū maia ai rātau pēra ki tō rātau maunga ā Putauaki, kia rere ai te kupu kōrero pēra ki tō rātau awa ā  Rangitaiki, ko te reo Māori te tūapapa mō ngā mahi katoa e mahia ana e tātau - ahakoa te kaupapa.

“Ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori” 

Katarina Tarei B.Ed


KaiakoRuma 1 - Rumaki 

 Tau 1/2

Iwi:  Tūhoe/Te Arawa/Tainui

Years teaching: 1 (Beginning Teacher)

Kia ora,

I tipu haere au i Whakatane.  Ko tēnei taku tau tuatahi hei kaiako, engari i mua mai i tōku whiwhinga i tēnei turanga i mahi au hei kaiāwhina i roto i te kura mō ngā tau e wha.

Waireti Austin Dip. Tch, B.MEd 


Kaiako: Ruma 2 - Auraki 

Tau  1-3

Iwi:  Ngāi Tūhoe/Ngāti Pūkeko/Ngāti Awa

Years teaching:  22

Whaia te iti kahurangi

Ki te tuohu koe

Me he maunga teitei.

Nicole McLean Dip. Tch 


Kaiako: Ruma 4 - Auraki 

    Tau  4-5

Iwi:  Ngāi Tūhoe

Years teaching:  5


Matewaka Kahukiwa B.MEd 


Kaiako: Ruma 5 - Rumaki 

Tau  4/5

Iwi:  Ngāi Tūhoe/Ngāti Kahungungu

Years teaching:  8

“Mataatua Tāwharautia”

Ko Parekohe te maunga.

Ko Ohinemataroa te awa.

Ko  Mataatua te waka.

Ko Waikirikiri te marae.

Ko Kura i Monoa te wharekai.

Ko Toi kai Rākau te whare tipuna.

Ko Hāmua te hapū.

Ko Tuhoe te iwi.

Ko Matewaka Thrupp ahau.

I whai au i taku tohu kaiako ki te Pū Wānanga o Anamata.  He kaingakau nōku ki te whakaako i ngā āhuatanga Māori, ki te whakaako hoki i te reo ki ngā whakatupuranga kia kore ai e ngaro.    Ko ōku wawata mō ngā tamariki o Te Teko kia mau ki tō rātau reo Māori me ōnā tikanga hoki.  Mauriora!

Parituhara Dimitro B.Ed


Kaiako: Ruma 7 - Rumak

Tau  6-8

Iwi:  Ngāti Awa/Ngāi Tūhoe

Years teaching: 3

I whanau mai i a au ki roto i tēnei hapori o Te Teko.  E ngakau nui ana au ki te whakaako tamariki kia tū hei tangata pakari i tēnei ao hurihuri: -

"Whakarangatira, whakakotahi, whakaako"

Tanisha Tapsell-Umuhuri B.Ed 


Kaiako: Ruma 6 - Auraki 

Tau  5/6

Iwi:  Ngāti Awa/Ngā Puhi/Te Arawa

Years teaching:  7

Ko Pūtauaki te maunga

Ko Rangitaiki te awa

Ko Mataatua te waka

Ko Ruaihona me Kokohinau ngā marae

Ko Ruaihona me Oruataupare ngā wharetipuna

Ko Mahanga-i-te-Rangi me Waipunarangi ngā wharekai

Ko Ngāi Tamaoki me Ngāti Tarawhai, me Te Pahīpoto ngā hapū

Ko Ngāti Awa te iwi

Ko Tanisha Tapsell-Umuhuri tōku ingoa.


I consider it a privilege to be working at the kura my Mum, Nanny and many other members of my whānau once attended. I have taught in all the different Auraki year levels here at Te Kura o Te Teko. I enjoy working with our tamariki, watching them develop and gain confidence. 

Ngā Kaiāwhina Teacher Aides

Mate Waikato

Kaiāwhina: Ruma 1

Iwi: Ngāti Awa/Ngāi Tuhoe

I tipu au i ngā pāpāringa o Te Rangitaiki me ngā marae maha.  He kaiāwhina ahau i roto i te Rumaki kai te taha o ngā pēpi.

Andrea Sutton

KaiāwhinaRuma 2

Kia ora,

I am Whaea Andrea and I am a kaiāwhina in the Auraki, mainly working with juniors.  I have been at Te Kura o TeTeko for 20 years.

I am originally from Edgecumbe but have lived in Te Mapou for the last 30 years.

Della Petelo

Kaiāwhina:  Ruma 7

Iwi: Ngāti Awa/Tūhoe/Hamoa

He uri aha nō Te Mapou, nō Ngāti Hamua.  I tēnei tau he kaiāwhina ahau i te taha o ngā tamariki tau 5/6 kai Ngā Pihipihi.  Ahakoa he kaiāwhina au kai te ako tonu au.  Ko taku tino manako hai whakatō i te kākano i roto i ngā tamariki kia "mauria te pono"

MaataNiho Henry

Kaiāwhina: Ruma 8

Iwi: Ngāti Awa/Te Rarawa

He uri au nō Te Teko, nō Te Pahīpoto.  I tipu mai au i roto o Te Teko, i kuraina hoki au i konei.

Kua uru mai au ki te kura hai kaiāwhina i roto i ngā akomanga rumaki, ā, e harikoa ana au ki te mahi tahi me ngā tamariki katoa.

Ko tāku, hai toha i aku pūkenga, mōhiotanga mō ngā mahi toi, mō te reo me ōna tikanga, me te aroha pūmau tonu ki tō tātau Ngāti Awa/Te Tekotanga.

Alex Pryor

Kaiāwhina: Ruma 7

Iwi:  Ngāti Awa

Ko Putauaki tōku maunga, ko Whakatane tōku awa, ko Mataatua tōku waka, ko Ngāti Awa tōku iwi, Ko Pukeko tōku marae, Ko Ngāti Pukeko tōku hapū.  I tipu au ki Kawerau.  He uri anō hoki au o Ngāti Tuwharetoa.

Mere Dimitro

Kaiāwhina: Ruma 9

Iwi: Ngāti Awa/Tūhoe

I have been working at the kura for many years, working with the children from junior to senior levels.  It has been a great passion of mine - seeing the progressions that they have made through their schooling and home lives.  This makes me feel happy - like I have been a little part of their upbringing and success.

Nikki Dimitro

Kaiāwhina: Ruma 3

Iwi: Ngāti Awa/Ngāi Tūhoe

Born and raised in the community and Te Kura o Te Teko.  This is my first year being a kaiāwhina but have contributed in the kura in many different ways.  I enjoy teaching and learning alongside the tamariki and also being around my own children in the kura.

Te Tari Administration

Karen Katu

Kaiwhakahaere Tari (Administration)

Iwi: Ngāti Awa/Ngāti Porou

Karen loves being home in Te Teko, working with our children.  Watching them grow and excel in all areas is a joy.  She quotes, “they are our future leaders”  Karen is one of the first points of contact at the school and is located in the Reception area.  She is also responsible for our school finance systems, and makes sure our bills are paid on time.

Aroha Enoka

Kaiwhakatau Manuhiri (Reception) 

Iwi: Ngāti Awa/Ngāi Te Rangi

Whaea Aroha has been part of the staff at Te Kura o Te Teko for many years.  She brings with her an in-depth knowledge of the people, the traditions and whanaungatanga that is Te Teko, and has enjoyed working with the tamariki of Te Kura o Te Teko.  Whaea Aroha looks after our student absences and our new enrolments to kura.

Kaimanaaki Kura Grounds and Maintenance Staff

Gilbert Nikora 

Kaitiaki Kura Caretaker/Groundsman

Iwi: Ngāi Tuhoe/Tainui

Gilbert brings a sense of humour to our staff.  He is methodical in his work and makes our kura 'shine' with his insistent detail to the schoolgrounds.

Kataraina Apiha (Kat)

Kaiwhakapai Kura Cleaner

Iwi: Ngāti Awa


Te Kāuta Canteen

Tamara Brady

Ringawera Canteen

Iwi: Te Arawa/Te Whānau ā Apanui

Tamara joined our staff at the beginning of 2020, and with the recent enrolment of her daughter, has an opportunity to be a part of our team - bringing her flare for cooking and passion for healthy eating with her to support our students diet

Zarn Tauranga

Ringawera Canteen

Iwi: Ngāi Tuhoe/Ngāi Te Rangi

Like Tamara, Zarn is another māma whose boys attend our kura.  She is a hardworker and has such a bright sense of humour.  Zarn adds lots of laughter to any work space.

Te Whakataukī ā Te Kura o Te Teko

"Tauaki te tū, taiki te rere, Ōkōrero kia mau"

Whakapā mai  / Contact Us 
Phone:    07 322 8442 
Email: admin@teteko.school.nz
Wāhi Noho / Physical Address 
24 Te Teko Road
P O Box 5, TE TEKO, 3167 
Ngā Wāhanga 2023  Term Dates

Term 1  Tuesday, 31 January -Thursday, 6 April
Term 2  ​​​​​​​Monday, 24 April-Friday-30 JuneTerm 3  ​​​​​​​Monday, 17July to Friday-22 SeptemberTerm 4  Monday,  9 October-Wednesday, 14 December 
Ngā Hāora /Hours 
Office Hours:       8.50am –       2.30pm
Monday to Friday   8.50am to       2.30pmInterval        11.00am-       11.30amLunch       1.00pm-       1.30pm